Οι σύμβουλοι hr ασχολούνται μόνο με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για θέσεις εργασίας που απαιτούνται υψηλόβαθμα στελέχη;   Οι σύμβουλοι hr της Randstad έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν θέσεις εργασίας για όλα τα επίπεδα εργαζομένων και μα συνεργάζονται με εργοδότες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.   Εκτός από την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση) υπάρχει ένα μείγμα υπηρεσιών που προσφέρονται σχετικά με την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα outplacement, αλλά και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες  ανθρώπινου δυναμικού.