Ο ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στην σημερινή αγορά εργασίας πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις και τις συνθήκες που επικρατούν. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  θα πρέπει να δίνει λύσεις και να είναι σύμμαχος στις όποιες αλλαγές προκύπτουν και όχι, όπως από κάποιοι το θεωρούν, το τμήμα που δημιουργεί γραφειοκρατία αλλά και εμπόδια στην ανάπτυξη .

Ο ρόλος του τμήματος HR θα πρέπει να είναι κατανοητός από όλους τους εργαζόμενους έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους ένα:

Στρατηγικό συνεργάτη: Οι Διευθυντές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να ξεφύγουν από το παραδοσιακό στήσιμο του τμήματος που προσλαμβάνει, κάνει την μισθοδοσία, τις εκπαιδεύσεις , τις αξιολογήσεις κ.ο.κ . Οι ενέργειες του τμήματος HR θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν το business plan του οργανισμού, τον σκοπό και την ανάπτυξη του.

Στήριγμα για τους εργαζομένους: Οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνουν θετικά την ύπαρξη του τμήματος hr, καθώς και να αισθάνονται άνετα στο να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του τμήματος ανά πάσα στιγμή . Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει το συγκεκριμένο τμήμα να έχει συμβάλει στην διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, να δημιουργεί στρατηγικές ανάπτυξης των εργαζομένων, να προσπαθεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα προκύπτουν, αλλά και να δημιουργεί διαύλους σωστής και συχνής επικοινωνίας.

Πρότυπο στην διαχείριση αλλαγών: Σε αρκετές περιπτώσεις το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού καλείτε να διαχειριστεί διάφορες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν . Η επιτυχία τους κρίνετε στην αποτελεσματικότητα που θα επιδείξει το τμήμα στο να υποστηρίξει σωστά και σύντομα μια αλλαγή, αλλά και από την διάθεση του να υποστηρίξει εκείνους τους εργαζομένους που θα χρειαστούν την όποια υποστήριξη.