Ο manager με ηγετικές ικανότητες είναι ο manager που ξεχωρίζει στην αγορά εργασίας. Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο «ηγετικές ικανότητες»;

Στις ηγετικές ικανότητες συγκαταλέγεται η ικανότητα του ατόμου να επηρεάζει και να καθοδηγεί άλλους όχι λόγω της θέσης του στην ιεραρχία, αλλά λόγω της ικανότητας να τους πείθει (είτε τους υφιστάμενους, είτε τους προϊστάμενους) πως αυτό που λέει είναι το σωστό. Επίσης, η ικανότητα να κινητοποιεί τα άτομα, να δίνει λύσεις και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του είτε για το θετικό είτε για το αρνητικό αποτέλεσμα, θεωρούνται ικανότητες ενός ηγέτη.

Εάν, λοιπόν, ψάχνετε κάποιον τέτοιο manager για την εταιρία σας, η Randstad, εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να σας βοηθήσει. Μέσω της υπηρεσίας Executive Search εντοπίζονται και προσεγγίζονται στελέχη που ανταποκρίνονται στο όραμα της εταιρίας σας, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 ή μέσω e-mail στο randstad@randstad.gr.

Δείτε τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε στο www.randstad.gr