Οι εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέο προσωπικό έχουν την επιλογή να συνεργαστούν με ένα ιδιωτικό γραφείο απασχόλησης για να λάβουν τις ιδανικές επιλογές για το ανθρώπινο δυναμικό.  Καθώς τα περιθώρια για λανθασμένες επιλογές στις εταιρικές αποφάσεις έχουν στενέψει σημαντικά, η εύρεση και επιλογή προσωπικού δεν αποτελεί εξαίρεση. Για τον λόγο αυτό ολοένα και περισσότεροι εργοδότες αναθέτουν μέρος της αξιολόγησης σε εξωτερικούς συνεργάτες όπως είναι η Randstad.  Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Randstad μπορούν να καλύψουν κάθε ξεχωριστή ανάγκη ενός εργοδότη. Επισκεφθείτε σήμερα το Randstad Hellas για να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορείτε να λάβετε από τους συμβούλους hr της Randstad.