Η εύρεση προσωπικού αποτελεί μια διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τα ανώτερα στελέχη του τμήματος που έχει προκύψει η ανάγκη για νέο προσωπικό ή από εταιρία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα ως στρατηγικοί  συνεργάτες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και να εξασφαλίσουν ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας θα επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και τους στόχους του σχετικά με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή του προσωπικού το οποίο θα ταιριάξει με την κουλτούρα τις εταιρίας, τις απαιτήσεις τις συγκριμένης θέσης εργασίας, αλλά και την άμεση προσαρμογή του, ώστε να μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στα αποτελέσματα και την ανάπτυξη της εταιρίας.

Η εύρεση προσωπικού μπορεί να δείχνει μια διαδικασία που μπορεί να δείχνει απλή στην εφαρμογή της. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απαιτήσεις τις αγοράς πλέον είναι τέτοιες, όπου οι επιλογές για στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να στηρίζονται σε σωστή μεθοδολογία, πλάνο και στρατηγική που θα εξασφαλίζει ότι θα επιλεχθούν τα στελέχη εκείνα που θα κάνουν την διαφορά.

Η Randstad, έχοντας  σημαντική εμπειρία από την τοπική αγορά αλλά και γνώση από την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία 50 χρόνια, μπορεί να αποτελέσει τον συνεργάτη σας για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Επικοινωνήστε μας στο 2106770523 για το γραφείο της Randstad στην Αθήνα και στο 2310414731 για το γραφείο της Randstad στην Θεσσαλονίκη . Εναλλακτικά επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr