Η προσέγγιση μας, καθώς και ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της ομάδας Μόνιμης Στελέχωσης, μας επιτρέπει να είμαστε γνώστες των διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων, ώστε να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους υποψηφίους μας.

 

Το εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυό μας, καθώς και η μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε, μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε το απόλυτο ταίριασμα μεταξύ των αναγκών των πελατών μας και των υποψηφίων μας.

 

Οι σύμβουλοι Μόνιμης Στελέχωσης της Randstad, ειδικεύονται σε εργασιακές θέσεις για στελέχη μεσαίου και ανώτερου επιπέδου καθώς και για υποψηφίους χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (entry level), στους κλάδους των Οικονομικών, της Λογιστικής, των Πωλήσεων, των Χρηματοοικονομικών, του Μάρκετινγκ, του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Νομικής Υποστήριξης, της Πληροφορικής, της Βιομηχανίας, της Εξυπηρέτησης Πελατών, των Προμηθειών, των Υποστηρικτικών Υπαλλήλων και της Μηχανικής.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad www.randstad.gr και ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τις υπηρεσίες μας.