Η εύρεση προσωπικού είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε στρατηγική, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων στελεχών στην αγορά εργασίας.

Ξεκινώντας εφόσον προκύψει η ανάγκη για μια νέα θέση εργασίας θα πρέπει να γίνει ένα πλάνο σχετικά με τις αρμοδιότητες, τα προσόντα, την εμπειρία που θα έχει το νέο στέλεχος. Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε θα γίνουν οι συνεντεύξεις αλλά και το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης είναι επίσης σημαντικό να το γνωρίζουμε καθώς και το ποια τεστ αξιολόγησης θα πρέπει να γίνουν σε κάθε υποψήφιο.

Η διαμόρφωση της αγγελίας που θα δημοσιεύσετε και τα μέσα που χρησιμοποιηθούν, καθώς και κάποιο ενημερωτικό υλικό που θα μπορείτε να δείνετε στους υποψηφίους σχετικά την δραστηριότητα της εταιρίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφθείτε.

Τέλος, εφόσον επιθυμείτε να βρείτε άμεσα και θέλετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μπορείτε να επιλέξετε και εξωτερικούς συνεργάτες όπως η Randstad η οποία μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού διαμορφωμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.