Η εύρεση και επιλογή μόνιμου προσωπικού αποτελεί μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για κάθε εταιρία. Η πρόσληψη  νέων εργαζομένων, η αντικατάσταση κάποιων που  πιθανόν θα αποχωρήσουν ή η δημιουργία νέων αναγκών και νέων θέσεων εργασίας αποτελεί μία δραστηριότητα που απαιτεί γνώση και εξειδίκευση όπως αυτή που μπορεί να σας παρέχουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.

Οι σύμβουλοι της Randstad έχουν σημαντική γνώση στην αγορά εργασίας αλλά και στις απαιτήσεις που προκύπτουν για τους διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες. Προσφέρουμε υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για να βοηθήσουμε την εταιρία σας να πετύχει τους στόχους της και να αναπτυχθεί.

Έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις πτυχές στην διαδικασία εύρεσης προσωπικού, από την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη μέχρι την παροχή συμβουλών ανθρώπινου δυναμικού και την πρόσληψη ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

Σκοπός μας είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες για ευέλικτες μορφές εργασίας, βελτίωση της παραγωγικότητας και εξωτερική ανάθεση εργασιών σχετικών με υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται στους παρακάτω τέσσερις τομείς:

  • professionals - εξειδικευμένη στελέχωση
  • staffing - προσωρινή απασχόληση
  • hr solutions
  • outsourcing - payrollingΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6770523