Σε καθημερινή βάση οι εταιρείες καλούνται να λάβουν αποφάσεις οι οποίες όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά το προσωπικό και την λειτουργία του οργανισμού . Σύμφωνα με ερευνητές του ανθρώπινου δυναμικού, κάποια παραδείγματα από τέτοιες αποφάσεις καταγράφονται παρακάτω :

 • Προσθήκη ενός επιπλέον ιεραρχικού επιπέδου γιατί το προσωπικό δεν κάνει αυτό που πρέπει
 • Δημιουργία πολλαπλών ομάδων (auditors) για τον έλεγχο της εργασία των υπόλοιπων εργαζομένων επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Δημιουργία πολλών επίπεδων έγκρισης για την υλοποίηση οποιασδήποτε εργασίας. Κάτι τέτοια δεν βοηθήσει την έκφραση ιδεών και προτάσεων.
 • Διαρκής μεταβολή των διαδικασιών για να γίνουν ευνοϊκές προσαρμογές για κάποιους εργαζόμενους που αποτυγχάνουν στις αρμοδιότητες τους.
 • Δημιουργία σχέσεων όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη αλλά κυριαρχεί ο έλεγχος, οι συνεχείς υπενθυμίσεις και οι παρατηρήσεις .
 • Όταν υπάρχει αδυναμία στην διαχείριση εργαζομένων οι οποίοι δεν είναι συνεπής με τις διαδικασίες της εταιρείες αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται από αυτούς.
 • Όταν η διοίκηση αναθέτει σε ένα προϊστάμενο την διαχείριση αντικρουόμενων αρμοδιοτήτων αλλά και μεγάλου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να δημιουργούνται μικρότερες ομάδας εργασίας.
 • Δημιουργία διαδικασιών που δεν επιτρέπουν καμία ευελιξία αλλά και την δυνατότητα της πρωτοβουλίας από τον μάνατζερ.
 • Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος όπου δεν θα υπάρχουν διαδικασίες  μπορεί να οδηγήσει σε μη αξιοκρατικές σχέσεις εργασίας και αδικίες.
 • Όταν όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί “εχθές” τότε πολύ πιθανόν να υπάρξει η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν προτεραιότητες.
 • Όταν απαιτείτε από τους εργαζόμενους να αλλάξουν τον τρόπο που κάνουν κάτι ενώ παράλληλα δεν τους έχει γίνει σαφές το τι θέλετε να επιτύχετε με την  συγκεκριμένη αλλαγή.

Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα από αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις σας με τους εργαζόμενους . Αν θέλετε να είστε εργοδότης που στο μέτρο του δυνατού θα μπορεί να δημιουργεί ένα καλό εργασιακό περιβάλλον τότε δώστε την προσοχή σας στις αποφάσεις που λαμβάνετε. Αν δεν γνωρίζετε τον τρόπο το Internet μπορεί να σας δείξει τον δρόμο.