Οι επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν από τον ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αγορά εργασίας, αλλά και στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την αύξηση του ποσοστού των εργασιακών αποχωρήσεων, προχωράνε σε υιοθέτηση νέων στρατηγικών και τακτικών, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους. Μία χαρακτηριστική αλλαγή είναι οι διαπλατυμένες οργανωσιακές δομές. Σε μία τέτοια εποχή, λοιπόν, γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία στις επιχειρήσεις.

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης προσδίδει κατευθύνσεις υλοποίησης σχετικά με την εργασία που πρέπει να γίνει, εμπνέει εμπιστοσύνη σχετικά με το πρόσωπό του και ενισχύει την κινητοποίηση των εργαζομένων να καταβάλλουν όλη τους την ενέργεια στη δουλειά για την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης.

Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει έναν ηγέτη είναι η ικανότητα του να πείθει για τις αποφάσεις του και να γίνεται ο ίδιος πρότυπο μέσα από την εργασία του και την ηθικότητα του, ώστε οι εργαζόμενοι να τον ακολουθούν και να προσπαθούν να του μοιάσουν από προσωπική επιλογή και όχι επειδή πρέπει.

Ο βασικός λόγος που ένας αποτελεσματικός ηγέτης εμπνέει εμπιστοσύνη στους υφισταμένους του είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν προσεκτικής μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης.

Τέλος, ένας πετυχημένος ηγέτης θέτει ενεργό ρόλο στα μέλη της ομάδας του, επιβραβεύοντας τις επιτυχίες, παρέχοντας όραμα και επικοινωνώντας τυχόν ρίσκα της εκάστοτε δραστηριότητας που πρέπει να υλοποιηθεί καθώς και τις ευθύνες και τα καθήκοντα του κάθε μέλους ως προς την υλοποίηση των εταιρικών στόχων.