Είναι γεγονός ότι οι εργοδότες και οι προϊστάμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων αλλαγών που έχουν επέλθει στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες έχουν αυξήσει, κατά πολύ, τον ανταγωνισμό και έχουν οδηγήσει πολλές εταιρίες σε περικοπές, ακόμα και σε κλείσιμο.

Σύνηθες φαινόμενο, λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι η Διοίκηση, πολλές φορές, να ξεχνάει την ευεργετική επίδραση της ισορροπίας ανάμεσα στη θετική και αρνητική αξιολόγηση στην εργασιακή απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της και να προβαίνει σε σχολιασμό της εργασιακής απόδοσης, μόνο όταν πρόκειται για ελλείψεις και όχι πάντα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ο τρόπος, με την πιο ευεργετική επίδραση για τη απόδοση των εργαζομένων είναι να γίνεται και όταν πρόκειται για επιβράβευση και όταν πρόκειται για επίπληξη. Στην πρώτη περίπτωση, το ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας νιώθει ότι ανταμείβεται η δουλειά του και αποκτά μεγαλύτερη κινητοποίηση γύρω από την εργασία του. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι πολύ σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παρατήρηση. Η παρατήρηση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη δουλειά , χωρίς να εμπλέκεται προσωπική κριτική, και ο τόνος της να είναι αυστηρός αλλά όχι προσβλητικός.

Δείτε στο www.randstad.gr/blog τα υπόλοιπα άρθρα για τον χώρο εργασίας