Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για κάποιον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης (employment) του, να έρθει αντιμέτωπος με κάποια αρνητική αξιολόγηση ή κάποια αποτυχία που να σχετίζεται με τη δουλειά του.

Η αποτυχία, στα πλαίσια της εργασίας , είναι αναπόφευκτη και κάποιες φορές, με, όχι και τόσο ευχάριστες συνέπειες, για τη δουλειά μας. Μπορεί, όμως, και να αποβεί μία σημαντική πηγή μάθησης για τη μετέπειτα εργασιακή μας πορεία. Γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι μέλημα των εργοδοτών να αναδείξουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους τη σημασία της εκπαίδευσης μέσα από τις αποτυχίες και να γίνουν οι ίδιοι πρότυπα αποτελεσματικής διαχείρισης των αποτυχιών.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργική διαχείριση των αποτυχιών είναι η κατανόηση από τους εργοδότες , των συναισθημάτων που θα προκαλέσει στο ανθρώπινο δυναμικό τους μία αποτυχία. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας, μέσα στην εργασία, καθώς και η ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην επίλυση των προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα επανορθωθεί το ηθικό των εργαζομένων και θα αποτραπεί η αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Σίγουρα, η απόκρυψη των δυσάρεστων νέων δεν αποτελεί την ιδανική λύση.

Τέλος, οι εργοδότες θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία υποομάδων, μέσα στο χώρο εργασίας, αφού μαθευτούν τα νέα, γιατί αυτό θα προκαλέσει σύγχυση και δε επιλύσει την κρίση.

Μάθετε πώς θα δημιοπυργήσετε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον με άρθρα στο www.randstad.gr/blog