Σε αρκετές εταιρίες το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται πλέον με όλα τα θέματα σχετικά με διοίκηση και την ανάπτυξη του προσωπικού. Στην καθημερινές δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται η αξιολόγηση, εύρεση και επιλογή προσωπικού, η εκπαίδευση, η διαχείριση της μισθοδοσίας κλπ.

Η Randstad, διαθέτοντας σημαντική διεθνή και τοπική εμπειρία στην αγορά εργασίας, συνεργάζεται με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού πολλών οργανισμών, παρέχοντας υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού προσανατολισμένες να καλύψουν τις ανάγκες κάθε εργοδότη, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οι στόχοι.

Για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας και το τι μπορούν να κάνουν οι σύμβουλοι μας για εσάς επισκεφθείτε το www.randstad.gr .