Σήμερα, το φαινόμενο«αλλαγής»στην επαγγελματική σταδιοδρομία είναι πραγματικότητα και αγγίζει όλους τους κλάδους και όλες τις θέσεις εργασίας. Ιδίως όταν η αλλαγή δεν είναι προγραμματισμένη ή οικειοθελής, η λήξη συνεργασίας είναι από τις πιο δύσκολες, έως και τραυματικές, εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους: για τον εργοδότη, τους συναδέλφους οι οποίοι μένουν, και φυσικά για τον αποχωρούντα.

Βασικός στόχος μας, μέσω των υπηρεσιών “Outplacement” της Randstad, είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη δύσκολη αυτή κατάσταση, και να υποστηρίξουμε παράλληλα τους αποχωρούντες σε κάθε βήμα της διαδικασίας εξεύρεσης μιας νέας εργασίας το συντομότερο δυνατόν.

Στην Randstad πιστεύουμε στη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Η προϋπηρεσία, ο χαρακτήρας, οι ικανότητες και τα σχέδια για το μέλλον, διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλη μια διάσταση, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψη, είναι ο τρόπος αντίδρασης σε αυτή την ευαίσθητη μεταβατική περίοδο της σταδιοδρομίας. Κατά συνέπεια, δεν πιστεύουμε στην προσφορά μιας και μοναδικής λύσης για όλους. Οι υπηρεσίες μας στηρίζονται σε ένα βασικό πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώνουμε ανάλογα με τις επιλογές της επιχείρησης - εργοδότη που προσφέρει το Outplacement και τις ιδιαίτερες ανάγκες του συμμετέχοντα δημιουργώντας έτσι μια ευέλικτη προσωποποιημένη λύση. Αρχική προϋπόθεση είναι η κατανόηση και η έγκριση του προγράμματος από το συμμετέχοντα.

Οι ατομικές συνεδρίες με το συμμετέχοντα, αφιερώνονται στην ψυχολογική υποστήριξη και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Η επανάκτηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό του είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία στην επιτυχή διαδικασία εύρεσης νέας εργασίας. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα πλάνο δράσης μαζί του το οποίο αφορά στην ενεργή αναζήτηση εργασίας.

Κατά την διάρκεια των «εργαστηρίων» (“workshops”) εστιάζουμε σε πιο «πρακτικά» θέματα όπως στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και στην προετοιμασία για μια συνέντευξη, κλπ. Και πάλι δείχνουμε ευελιξία στην επιλογή εργαστηρίων από το συμμετέχοντα λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι οι ανάγκες του μπορούν να αλλάξουν στη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Σκοπός μας, είναι να «βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους». Δηλαδή, στοχεύουμε μέσα από τα προγράμματά μας αυτά να διευκολύνουμε την κατάσταση προτείνοντας ρεαλιστικές και αισιόδοξες επιλογές. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, ωστόσο ένα σημαντικό στοιχείο της ευθύνης μας είναι η σωστή καθοδήγηση προς την εύρεση της καταλληλότερης θέσης εργασίας αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα εκ των οποίων το αναπτυγμένο δίκτυο γνωριμιών,   και πελατών της Randstad.

Οι σύμβουλοι Outplacement υποστηρίζονται στη διαδικασία από την ομάδα Συμβούλων Επιλογής της Randstad.

Η Randstad προσφέρει για αρκετό διάστημα προγράμματα ‘Outplacement’ και είναι πάντα μία επιβράβευση για μας να μοιραζόμαστε τη χαρά του ανθρώπου, ο οποίος μέσα από την διαδικασία του προγράμματος βρήκε μία εργασία που τον ευχαριστεί.

Η δέσμευση μας λοιπόν στον εργοδότη όπως και στον αποχωρούντα είναι ότι αναλαμβάνουμε κάθε περίπτωση ως μοναδική και την χειριζόμαστε με ευαισθησία, επαγγελματισμό και διακριτικότητα.