Μπορεί το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας οποιουδήποτε μεγέθους να ενσωματώσει στις ομάδες του χαρακτηριστικά μιας start up εταιρείας; Η απάντηση είναι θετική καθώς αυτό που κάνει τις start-up να ξεχωρίζουν στον κόσμο του HR είναι κάποια χαρακτηριστικά ενθουσιασμού, πάθους και θετικής επικοινωνίας.

Πράγματι, η κουλτούρα μιας start up επιχείρησης είναι αξιοζήλευτη καθώς αποτελείται από ανθρώπους με συχνά μεγάλες ιδέες οι οποίοι αποφασίζουν να εφαρμόσουν αρχές επιχειρηματικότητας σύμφωνες με τη δική τους κουλτούρα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Πώς μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε μια τέτοια κουλτούρα στο δικό σας γραφείο;

  • Ενθαρρύνετε τον ενθουσιασμό

 Είναι λογικό όταν μια επιχείρηση είναι ξεκάθαρα δομημένη να ακολουθούνται συγκεκριμένα best practices με στόχο την υλοποίηση ενός project. Αυτό όμως που βρίσκεται στην καρδιά της καινοτομίας, είναι το πάθος των εργαζομένων για τη δουλειά τους. Αν αυτό χαθεί, τότε κάθε ομάδα κινδυνεύει να χάσει και την κουλτούρα του ενθουσιασμού και του ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την εργασία της.

 

  • Ακούστε προσεκτικά νέες ιδέες

 Τα Startups δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε ένας έχει τη δική του φωνή. Κάθε άποψη εκφράζεται και έχει τη δική της σημασία για την πορεία της εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε θα ακουστεί και να υλοποιηθεί. Ωστόσο, ο κάθε εργαζόμενος νιώθει ότι μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη δουλειά του και εν μέρει να τη διαμορφώνει. Σε μια επιχείρηση χιλιάδων εργαζομένων δεν είναι εφικτό κάθε ιδέα να υλοποιηθεί, ωστόσο το να μπορεί κάθε εργαζόμενος να εκφράζει τις ιδέες του είναι ανεκτίμητο.

 

  • Κινηθείτε γρήγορα

Ακόμα κι αν η εταιρεία έχει συγκεκριμένη πολιτική και διαδικασίες, η ταχύτητα με την οποία κινείται η κάθε ομάδα, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην καινοτομία της κάθε εταιρείας και να διευκολύνουν την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

 

  • Επικεντρωθείτε στη συνεργασία

 Η ικανότητα της αποτελεσματικής συνεργασίας είναι ένα από τα soft skills στα οποία δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στον κόσμο του HR. Το ομαδικό πνεύμα και η θετική επικοινωνία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει ιδανικά να χαρακτηρίζουν κάθε κουλτούρα σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον.

 

  • Επενδύστε σε νέες τεχνολογίες

Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να βρουν καλύτερους και εξυπνότερους τρόπους για να κάνουν τα καθήκοντά τους, έτσι ώστε να μπορούν να εστιάσουν το χρόνο τους σε σημαντική καινοτόμο εργασία. Οι Startups εταιρείες τείνουν να είναι πρωτοπόροι στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η διάθεση για αλλαγή και εξέλιξη είναι η βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση ποικίλων tech tools τα οποία θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα της ομάδας σας.