Οι εταιρίες καλούνται, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να λάβουν μέτρα για την ενδυνάμωση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού τους καθώς η αστάθεια που χαρακτηρίζει την εργασία στην Ελλάδα προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στους εργαζόμενους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση τους. Συνεπώς, οι εταιρίες οφείλουν να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν την ποιότητα της δουλειάς  των εργαζομένων τους, παρά τα δυσχερή δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου τους δυναμικού  έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για τις εταιρίες γιατί αποτελεί το καθοριστικότερο, σύμφωνα με τους ειδικούς, κεφάλαιο για την ανάπτυξη τους και για την επιβίωση τους μέσα στον υψηλό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αγορά. Η ενδυνάμωση αυτή, για να είναι αποτελεσματική, αφορά και πρέπει να υλοποιηθεί σε πολλά επίπεδα:

  • Θα πρέπει να ενδυναμωθεί η πεποίθηση των εργαζομένων ότι ο τομέας της εσωτερικής επικοινωνίας είναι βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής τους κουλτούρας. Με αυτόν τον τρόπο, θα νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν και να ακουστούν σε σχέση με θέματα που τους προβληματίζουν στη δουλειά τους. Επιπλέον, θα αποκτήσουν συνέπεια σε αυτά που λένε και θα απαιτούν και από τους άλλους το ίδιο.
  • Η ενδυνάμωση θα πρέπει να αφορά και την ανάληψη πρωτοβουλιών και εύρεση λύσεων για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν προκύψει, στα πλαίσια της εργασίας τους.
  • Τέλος, οι εταιρίες θα πρέπει να λάβουν μέτρα και για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους όσον αφορά την εξοικείωση τους με εργασία μέσα σε ομάδες και ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων συνεργασίας, τις οποίες διέπει η εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός.