Αν η εταιρεία σας επιθυμεί αυτό διάστημα να αξιολογήσει και να επιλέξει ανθρώπινο δυναμικό για τρέχουσες ή μελλοντικές ανάγκες αυτό μπορεί να γίνει άμεσα από τη Randstad.

Οι σύμβουλοι μας καθημερινά αξιολογούν υποψήφιους για εργασία που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις και τα αιτήματα που προκύπτουν για διαφορετικούς εργοδότες και θέσεις εργασίας. Μέσα από την πολυετή εμπειρία από την τοπική αγορά και την εξειδικευμένη γνώση που παρέχει η Randstad για περισσότερα από 50 χρόνια στην αγορά εργασίας είμαστε σε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με τα γραφεία μας στην Αθήνα (2106770523) και τη Θεσσαλονίκη (2310414731). Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε μπορείτε επίσης να βρείτε στο http://www.randstad.gr