Η αναζήτηση και επιλογή προσωπικού αποτελεί διαδικασία η οποία για τους περισσότερους εργοδότες έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι λανθασμένες αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αποφέρουν επιπλέον κόστη.

Εφόσον ορισθούν οι απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται, η εταιρεία μπορεί να αναθέσει την διαδικασία αξιολόγησης για την εύρεση προσωπικού στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Η αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί επίσης να υλοποιηθεί και από συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού. Στην περίπτωση αυτή η Randstad μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις και να καλύψει τις ανάγκες κάθε εργοδότη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr