Ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας προβληματίζουν ολοένα και περισσότερο, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, συνεχίζουν να υπάρχουν. Μάλιστα, πλέον είναι απαραίτητο η κάθε απόφαση πρόσληψης να αποτελεί σωστή κίνηση από την πλευρά της εταιρίας.

Δεδομένου της  αυξημένης προσφοράς από αξιόλογους από υποψήφιους για εργασία, συμβαίνει πολλοί ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση για την ίδια θέση απασχόλησης και να είναι αρκετοί εκείνοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Τι μπορεί, λοιπόν, να κάνει μια εταιρία προκειμένου να επιλέξει τον κατάλληλο υποψήφιο και να καλυφθούν οι ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Μια καλή λύση είναι η ανάθεση της διαδικασίας για την εύρεση και αξιολόγηση  ανθρώπινου δυναμικού σε κάποια εταιρία, όπως η Randstad, που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Μια τέτοια συνεργασία μπορεί να σας εξασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, καθώς η επιλογή γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους που σκοπό έχουν το καλύτερο ταίριασμα μεταξύ της θέσης εργασίας-της εταιρίας σας-και του υποψήφιου στον οποίο θα επενδύσετε –για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα, ανάλογα με τη σύμβαση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6770523 για την Αθήνα ή στο 2310-414731 για τη Θεσσαλονίκη, ή επισκεφθείτε το www.randstad.gr και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχουμε.