Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες προχωράνε στην εφαρμογή συστημάτων διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ή οργανωμένο πλάνο, αλλά κάνοντας κάποιες σπασμωδικές η βιαστικές κινήσεις. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης, του οποίου, πολλές φορές, η όχι και τόσο επιτυχής εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις για τη χρησιμότητα και τη σημασία του, είναι το σύστημα αξιολόγησης.

Ο βασικότερος λόγος που ένα σύστημα αξιολόγησης δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι επειδή υλοποιείται, συνήθως, σε ετήσια βάση. Αντίθετα, το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό έχει ανάγκη από καθημερινή ενημέρωση για την απόδοση στη δουλειά του και υποστήριξη για περεταίρω ανάπτυξη της καριέρας του.

Επιπλέον, πολλές φορές, η αξιολόγηση γίνεται με μία ανάλυση του αξιολογητή προς τον εργαζόμενο που αξιολογείται σχετικά με το ποια ήταν τα επιτεύγματα και ποιες οι ελλείψεις που παρουσίασε η απόδοση του, χωρίς να γίνεται συζήτηση ανάμεσά τους για τους λόγους ύπαρξης και τους τρόπους βελτίωσης των ελλείψεων. Αποτέλεσμα είναι ο αξιολογούμενος να «κλείνεται» και να μην δίνει σημασία ούτε και στη θετική αξιολόγηση.

Συνεπώς, για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, η αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου σχετικά με την κάλυψη αναγκών και ελλείψεων του δεύτερου.

Υπηρεσίες hr και εύρεση στελεχών από την Randstad. Διαβάστε περισσότερα στο http://www.randstad.gr