Το ανθρώπινο δυναμικό που θα προσληφθεί από ένα εργοδότη για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει θα επιλεχθεί μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση  προσωπικού.

 

To πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί η καταγραφή των απαιτήσεων και των αρμοδιοτήτων για τις θέσεις εργασίας από όπου στην συνέχεια θα δημοσιευθούν και οι σχετικές αγγελίες για εργασία στα κατάλληλα μέσα.

 

Ακολουθεί η αξιολόγηση των βιογραφικών που θα παραληφθούν και η επιλογή εκείνων που πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, ενώ στην συνέχεια και μέσα από τις συνεντεύξεις για την επιλογή προσωπικού αναμένεται να προκύψουν οι υποψήφιου που τελικά θα καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

Συχνά η τελική επιλογή προκύπτει μέσα και από τεστ αξιολόγησης της προσωπικότητας ή δεξιοτήτων κατά τα οποία αναδεικνύονται τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα ταιριάζουν με μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

 

Τέλος αρκετοί εργοδότες είναι πιθανόν να αναθέσουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού σε μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.