Για την εύρεση προσωπικού οι περισσότεροι εργοδότες βασίζονται στην συνέντευξη επιλογής, σύμφωνα με την οποία θα επιλέξουν εκείνους που θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Εφόσον ένας εργοδότης επιλέξει μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, τότε έχει και την δυνατότητα για την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση προσωπικού που θα οδηγήσει στην καλύτερη επιλογή.

Η Randstad, μια από τις κορυφαίες εταιρείες εύρεσης προσωπικού, με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, παρέχει τις καλύτερες λύσεις καθώς χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία  για την αξιολόγηση δεξιοτήτων και της προσωπικότητας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο 2106770523 η βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο Randstad Hellas