Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες εμπιστεύονται εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς οι συνθήκες στην αγορά κρύβουν σημαντικές προκλήσεις και οι εταιρείες καλούνται να πετύχουν τους στόχους τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί  βασική προτεραιότητα τόσο για την εύρεση και επιλογή, όσο και για την διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτό.

Με περισσότερα από 50 χρόνια διεθνής εμπειρίας, αλλά και ηγετική παρουσία στην Ελλάδα η Randstad μπορεί να αποτελέσει ένα  αξιόπιστο συνεργάτη για όλα τα θέματα προσωπικού.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr