Οι εργοδότες που αναζητούν να στελεχώσουν προσωπικό στην επιχείρησή τους, πρέπει να δημοσιεύον τις αγγελίες εργασίας σε διάφορα μέσα όπως στον τύπο, το internet, τα social media, τα γραφεία διασύνδεσης πανεπιστημίων κλπ, για να  λάβουν όσο το δυνατό περισσότερα  βιογραφικά.

 

Για να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα η δημοσιευμένη μια αγγελία  θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαμόρφωση και στις πληροφορίες που θα επιλεχθούν, έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή να είναι ξεκάθαρο για κάθε ενδιαφερόμενο το τι ακριβώς απαιτείται για τη συγκεκριμένη  θέση εργασίας.

 

Μια αγγελία εργασίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να καταγράφει τις κύριες αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τις επιμέρους ικανότητες – δεξιότητες, καθώς και το τι προσφέρει ο εργοδότης.

 

Στο site της Randstad μπορείτε να βρείτε τις αγγελίες που δημοσιεύουν οι σύμβουλοι της Randstad, αλλά και να δημοσιεύεστε τις διαθέσιμες αγγελίες  για την εταιρεία σας.