Ο τομέας του HR είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι για τη λειτουργία των πιο επιτυχημένων εταιρειών. Οι εταιρείες που διαθέτουν ένα καλό τμήμα HR πετυχαίνουν να έχουν ένα ευχαριστημένο ανθρώπινο δυναμικό, να έχουν ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα και να παρουσιάζονται ως περιζήτητοι εργοδότες. Επομένως, τι κάνει έναν καλό ηγέτη να ξεχωρίζει;

Οι καλοί ηγέτες HR έχουν τα παρακάτω πέντε χαρακτηριστικά:


1. Δυνατές ικανότητες καθοδήγησης και εκπαίδευσης

Για να είναι κανείς αποτελεσματικός ηγέτης HR, πρέπει να δεσμεύεται ως προς την ανάπτυξη και την καθοδήγηση των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως τμήματος και ειδικότητας. Όταν ένας ηγέτης HR μπορεί να λειτουργήσει ως μέντορας και να υποστηρίζει τους συναδέλφους του, μπορεί να ωφεληθεί όλη η εταιρεία αφού έχει ανεβασμένο ηθικό και πιο ξεκάθαρες προσδοκίες.


2. Εστίαση στις διαπροσωπικές σχέσεις

Οι εταιρείες που είναι αυστηρά χωρισμένες σε τμήματα με μικρή ή καμία επικοινωνία μεταξύ τους είναι καταδικασμένες. Λόγω αυτού, οι ηγέτες HR που στοχεύουν στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τη συμμετοχή όλων βοηθούν τις εταιρείες να είναι πιο πετυχημένες. Κάποιες ιδέες για να γίνει αυτό είναι η διοργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη διατμηματικών σχέσεων (μέσω χαλαρών διαγραμμάτων, για παράδειγμα, ή μέσω κάποιας διαδικτυακής συνεργατικής πλατφόρμας που ενθαρρύνει τη διατμηματική συνεργασία σε ένα project). Αυτά τα βήματα βοηθούν στην ενοποίηση της επιχείρησης αλλά και στη δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος.


3. Ευρεία γνώση πραγμάτων

Για να είναι ο ηγέτης HR επωφελής για την εταιρεία του, πρέπει να διαθέτει τόσο γενικές γνώσεις όσο και γνώσεις για τον κλάδο του, όσον αφορά την εργατική νομοθεσία και τους κανονισμούς για τις παροχές. Μια ευρεία γνωστική βάση επιτρέπει στον ηγέτη HR να δημιουργήσει ένα ισότιμο περιβάλλον και να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων.


4. Ικανότητα να διοικεί δίνοντας το παράδειγμα

Οι καλύτεροι ηγέτες HR δείχνουν στους υπαλλήλους τι προσδοκίες υπάρχουν εκ μέρους τους με το να είναι οι ίδιοι το πρότυπο. Για παράδειγμα, οι ηγέτες που θέλουν να εφαρμόσουν ένα νέο πρωτόκολλο μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους να το μάθουν, εφαρμόζοντας το πρώτα οι ίδιοι. Έτσι, όχι μόνο εμπνέουν τον σεβασμό αλλά η προσέγγιση αυτή συμβάλλει, επίσης, στη δημιουργία ενός συνεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρική πολιτική είναι ξεκάθαρη και κατανοητή.


5. Προβλεπτικότητα

Οι καλύτεροι ηγέτες HR δεν περιμένουν ότι τα προβλήματα που προκύπτουν θα λυθούν μόνα τους. Αντ’ αυτού, δρουν προληπτικά κι έτσι εξοικονομούν χρόνο, προσπάθεια και περιττό άγχος για τους ίδιους και για την εταιρεία. Για παράδειγμα, ένας καλός HR Manager θα παρατηρούσε ότι ένας υπάλληλος δημιουργεί ένταση στον εργασιακό χώρο και θα προσπαθούσε να λύσει το πρόβλημα με τον ίδιο πριν προκύψουν παράπονα από τους άλλους συναδέλφους. Το γεγονός αυτό θα ενίσχυε το ηθικό των εργαζομένων και θα προλάμβανε προσωπικά θέματα.

Πλέον, είναι κρίσιμο για τις εταιρείες που θέλουν να πετύχουν στον κλάδο τους να έχουν ένα ισχυρό τμήμα HR. Όταν οι ηγέτες HR κατέχουν τα παραπάνω πέντε χαρακτηριστικά είναι σε καλύτερη θέση να διοικήσουν και να βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας εταιρείας και να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των υπαλλήλων προστατεύονται εξίσου.