Στην σημερινή αγορά εργασίας οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες είναι πολύ σημαντικές. Καθημερινά οι αλλαγές που μπορούν να προκύψουν στην νομοθεσία αλλά και στην γραφειοκρατία στα θέματα σχετικά με την εργασία μπορούν να κρύβουν κινδύνους και παγίδες ακόμα και για τους πιο εξοικειωμένους με τα θέματα εργασίας και μισθοδοσίας. Για ποιο λόγο όμως ένας εργοδότης να επιλέξει την χρήση της υπηρεσίας Διαχείρισης μισθοδοσίας ; Παρακάτω καταγράφουμε μερικούς από τους πιο σημαντικούς λόγους.

1. Με την χρήση συμβούλων διαχείρισης μισθοδοσίας μπορεί να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Η μισθοδοσία θα έχει ολοκληρωθεί πάντα την στιγμή που την θέλουμε .

2. Μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια το κόστος αυτής της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείτε χρήματα που διαφορετικά θα δαπανούσατε για εξοπλισμό, άδειες χρήσης λογισμικού και αναβαθμίσεις

3. Μπορεί να γίνει καλύτερη αξιοποίηση οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη της εταιρίας με την επίτευξη σημαντικής μείωση στα λειτουργικά έξοδα

4. Αποφυγή του ελέγχου της οργάνωσης και της συνολικής διαχείρισης μιας σύνθετης διαδικασίας όπως είναι η μισθοδοσία.

5. Αποφυγή λαθών και παραλήψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόστιμα και επιπλέον έξοδα.

6. Αποφυγή της παρακολούθησης των συνεχόμενων μεταβολών που μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με την νομοθεσία και τις εργασιακές σχέσεις.

7. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου να μην πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία στην ώρα της εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως μια αποχώρηση ενός υπαλλήλου του τμήματος μισθοδοσίας σας.

8. Δυνατότητα στην άμεση ανταπόκριση σε διαφορετικές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν ανά διαστήματα, όπως υπερωρίες, επιδόματα και παροχές προς τους εργαζομένους χωρίς να χρειαστεί να εξοπλιστείτε με νέα τεχνολογία μισθοδοσίας.

9. Ασφάλεια και σιγουριά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μισθοδοσίας έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν πιθανές ανάγκες αλλά και ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.

10. Επικοινωνία με επαγγελματική και ανθρώπινη προσέγγιση για όλους τους εργαζόμενους που θα θελήσουν διευκρινήσεις σχετικά με την μισθοδοσία τους.

Αναθέτοντας την μισθοδοσία σας στη Randstad οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο τμήμα μισθοδοσίας της Randstad μπορούν να σας προσφέρουν την υπηρεσία Διαχείρισης Μισθοδοσίας προσαρμοσμένη στα δικά σας δεδομένα και ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523  για την Αθήνα και  2310414731 για την Θεσσαλονίκη και οι σύμβουλοι διαχείρισης της υπηρεσίες Outsourcing - Payrolloning θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες. Στο Randstad Hellas μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρωπινού δυναμικού που προσφέρουμε .