τι επιλογές έχει ένας εργοδότης.

Σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους καιρούς, πολλές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με νέες μεθόδους εργασίας και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το ίδιο ισχύει και για τη Randstad. Ο CEO της εταιρείας μας, Jacques van den Broek, μιλάει για το όραμά του σχετικά με τα #newways στην εργασία, εστιάζοντας μάλιστα σε ένα θέμα που είναι πιο σημαντικό και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα