Για πολλούς το βιογραφικό σημείωμα ολοκληρώνεται με την σύνταξη και την αποστολή του στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

Το βιογραφικό σημείωμα όμως δεν πρέπει να αποτελεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο ή μια ωραία εκτύπωση. Οι λεπτομέρειες πού έχουν καταχωρηθεί στο βιογραφικό θα πρέπει να μπορεί κάποιος να τις εκφράσει και σε προφορικό επίπεδο γιατί όπως είναι σε όλους γνωστό η τελική αξιολόγηση γίνεται στην συνέντευξη επιλογής . Εκεί θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να εκφράσει με λεπτομέρεια και παραδείγματα ότι ακριβώς έχει καταχωρηθεί στο βιογραφικό σημείωμα.

 

Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να υπάρχει και καλή προετοιμασία σχετικά με τις λεπτομέρειες του βιογραφικού, αλλά και να αποφεύγονται υπερβολές ή χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.