Η συνέντευξη μέσω τηλεφώνου είναι, πλέον, μια ιδιαίτερα συνηθισμένη μέθοδος αξιολόγησης. Χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα, τόσο από τους εργοδότες  που επιθυμούν να βρουν άμεσα υποψηφίους  για εργασία, όσο και από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για να υπάρξει  μια αρχική  γνωριμία με τον υποψήφιο ή ανανέωση των στοιχείων που  υπάρχουν στο βιογραφικό, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί μια προσωπική συνέντευξη πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος, εδώ, είναι:

  • Τοποθεσία

Ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε όταν θα γίνει συνέντευξη μέσω τηλεφώνου. Θα πρέπει να είναι ήσυχος και χωρίς λοιπές παρεμβολές. Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε ακατάλληλο περιβάλλον, ζητήστε τον αριθμό της εταιρείας ώστε να καλέσετε αργότερα ή πείτε στον συνομιλητή σας να σας καλέσει λίγο αργότερα.

  • Εγρήγορση και  προσοχή

Ο συνεντευκτής μπορεί να μην έχει οπτική επαφή μαζί σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η στάση σας είναι άνευ σημασίας! Το να είστε ευγενικοί, χαμογελαστοί και να δείχνετε ενδιαφέρον και ενεργητικότητα, είναι ουσιαστικοί παράγοντες επιτυχίας.

  • Σχετικές σημειώσεις

Το να χρησιμοποιήσετε το βιογραφικό σας σαν οδηγό είναι μεγάλη βοήθεια. Αναφορά σε σχετικά πτυχία και δεξιότητες μπορεί να παίξουν κι αυτά με την σειρά τους τον ρόλο τους. Όμως, πρέπει να αποφεύγετε να διαβάζετε ακριβώς το περιεχόμενο του βιογραφικού. Επίσης, ακόμα και η χρήση του Internet  για κάποιες πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να συνεισφέρει θετικά.

Όπως γίνετε λοιπό κατανοητό η συνέντευξη εργασίας και η ευκαιρία που θα σας δοθεί για να επικοινωνήσετε με ένα εργοδότη ή με μια εταιρία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε και σε αυτήν την περίπτωση είναι να αναδείξετε τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες σας ακόμα και αν δεν έχετε προσωπική επαφή.

Δείτε εδώ τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας.