Είναι γεγονός ότι μόλις φτάσετε στο στάδιο της συνέντευξης εργασίας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το βιογραφικό σας έχει αξιολογηθεί από τον recruiter, έχει τραβήξει την προσοχή του και θα ήθελε να σας γνωρίσει από κοντά με στόχο να ανακαλύψει και τις κοινωνικές & επικοινωνιακές σας δεξιότητες.

Οι δεξιότητες αυτές καθορίζουν το πόσο καλά ένα άτομο συνεργάζεται με άλλους και εμπεριέχουν την οργάνωση, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία. Προσπαθήστε να αναδείξετε τις παρακάτω δεξιότητες σας και προετοιμαστείτε να αναφέρετε παραδείγματα για το πότε και πώς τις είχατε εφαρμόσει στο παρελθόν.

Soft skills που θα πρέπει να αναδείξετε

 Οργάνωση

Ο εν δυνάμει εργοδότης σας θα προσπαθήσει μέσω της συνέντευξης εργασίας να αποκαλύψει το πόσο προετοιμασμένος είστε για να εκτελέσετε αποτελεσματικά μια δουλειά. Πόσο εύκολα μπορείτε να μοιράζεστε πόρους, να τηρείτε προθεσμίες και να συνδέετε δεδομένα; Η οργάνωση είναι ένα χαρακτηριστικό που απαιτείται από κάθε εταιρεία και για κάθε θέση εργασίας.

Επικοινωνία

Η διαπροσωπική επικοινωνία είναι το κλειδί για την ολοκλήρωση πολλών έργων. Χωρίς την σωστή διαπροσωπική επικοινωνία, είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί ένα οποιοδήποτε project. Εξασκήστε τον τρόπο που επικοινωνείτε μια σκέψη σας και κατά τη συνέντευξη εργασίας μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα από το παρελθόν από μια πιθανή επίλυση συγκρούσεων που είχατε κληθεί να αντιμετωπίσετε.

Ομαδικότητα

Η δουλειά ως μέλος μιας ομάδας προϋποθέτει ότι ένα άτομο κάνει το δίκαιό του μερίδιο, βοηθά τους άλλους με τους οποίους καλείται να συνεργαστεί, επιλύει συγκρούσεις που οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Οι εργοδότες δεν αναζητούν πάντα έναν ηγέτη και πολύ συχνά αναζητούν κάποιον που έχει δεσμευτεί για την επιτυχία της ομάδας και μπορεί να συνεργαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Εσείς έχετε εργαστεί σε ομάδα για ένα project; Αν ναι αναφέρετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Αποδείξτε ότι έχετε δημιουργικές ιδέες και αναλυτικές ικανότητες για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Δείξτε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε τις πρωτοβουλίες και τις ιδέες σας για να σχεδιάσετε διάφορα projects που μπορεί να σας ανατεθούν και φυσικά, ότι είστε ανοιχτοί στις αλλαγές όταν αυτό χρειαστεί.

 

Ικανότητα προσαρμογής

Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίσει καλά τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και άρα να προσαρμοστεί σε αυτές. Κατά τη συνέντευξη εργασίας να είστε προετοιμασμένοι για μια ερώτηση σχετικά με το τι θα κάνετε εάν τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως αναμένετε. Ένας καλός υποψήφιος θα παραδεχτεί την απογοήτευση, θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και θα δείξει αισιοδοξία.

Πειθαρχία

Όλες οι θέσεις εργασίας έχουν τα εμπόδια τους και για νέους εργαζομένους συχνά περιλαμβάνουν άγνωστα δεδομένα, νέες εργασιακές σχέσεις και, μερικές φορές, νέο φυσικό περιβάλλον. Με αυτό κατά νου, εξηγήστε πώς θα διατηρήσετε τα κίνητρα σας και πώς θα τα επιστρατεύσετε έαν χρειαστεί να παρακινήσετε τους άλλους. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν την αξία των υποψηφίων οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα αφενός να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο αποτελεσματικά και αφετέρου να αποδώσουν σε ένα training για μια νέα θέση εργασίας γεμάτη προκλήσεις.

 

Αναζητείτε εργασία; Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας της Randstad!