Η αναζήτηση εργασίας περιλαμβάνει διάφορα στάδια μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μας καλέσουν για συνέντευξη εργασίας . Όταν όμως  προκύψει αυτή η σημαντική στιγμή αφιερώστε χρόνο για την προετοιμασία σας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε για να θέσετε υποψηφιότητα για κατάληψη για την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να έχετε έναν ανθρώπινο τόνο επικοινωνίας, να διατηρήσετε την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελλματισμό σας, να προχωρήσετε σε θερμή χειραψία με το συνεντευκτή στην αρχή και το τέλος της συνέντευξης και να μη χάσετε οπτική επαφή καθ’όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

Να είστε συγκεκριμένοι ως προς τους λόγους που θέλετε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και τη συγκεκριμένη εταιρία.

Να έχετε κάνει έρευνα σχετικά με τη συγκεκριμένη εταιρία την δραστηριότητα της, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ακόμα και ή γνώση του πελατολογίου δείχνει ενδιαφέρον, επαγγελματισμό και γνώση της αγοράς.

Τέλος, μη διστάσετε να απευθύνετε και εσείς κάποιες ερωτήσεις στο συνεντευκτή, γιατί, με αυτόν τον τρόπο, θα δείξετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας αλλά και για να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι εφόσον επιλεγείτε και κληθείτε εσείς να αναλάβετε τα καθήκοντα της θέσης.