Η συνέντευξη επιλογής αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για έναν εργαζόμενο για να παρουσιάσει τις ικανότητες και την εμπειρία του και να διεκδικήσει την θέση εργασίας που επιθυμεί.

Όπως έχει αναφερθεί και σε παλιότερα άρθρα η συνέντευξη επιλογής πολλές φορές μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες και στην προετοιμασία που θα χρειαστεί να γίνει πριν από την συνάντηση με ένα εργοδότη.

Σε αυτά τα πλαίσια μια πηγή ενημέρωσης η οποία μπορεί να έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο κατά την συνέντευξη επιλογής  είναι η περιγραφή της θέσης εργασίας από όπου μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, την προσωπικότητα, την εμπειρία, τους στόχους, τις ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Αυτές αποτελούν πληροφορίες τις οποίες τα στελέχη που θα αναλάβουν την εύρεση προσωπικού θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν σε κάθε υποψήφιο για εργασία, έτσι ώστε να καταλήξουν στον καταλληλότερο για την θέση εργασίας .

Συνεπώς, η προσεκτική ανάλυση και η προετοιμασία απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα που προκύπτουν από την περιγραφής της θέσης μπορούν να αποτελέσουν βοήθεια κατά τη συνέντευξη επιλογής.