Η συνέντευξη επιλογής αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για κάθε υποψήφιο που θέλει να πείσει ένα εργοδότη για τις ικανότητες και την αξία που θα προσφέρει. Η επιτυχία που θα οδηγήσει στην επιθυμητή προσφορά για εργασία συχνά εξαρτάται από την σωστή και καλή επικοινωνία.

Κάποιοι όμως υποψήφιοι κατά τα διάρκεια της συνέντευξης δεν καταφέρνουν τελικά να  επικοινωνήσουν με την ίδια επιτυχία που καταγράφουν τις λεπτομέρειες στο βιογραφικό τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πείσουν για τις ικανότητες και την εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν σε ένα εργοδότη.

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν υποψήφιοι που η επικοινωνία τους είναι περισσότερο φιλική παρά επαγγελματική, κάτι το οποίο δεν βοηθάει στο να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Εφόσον προκύψει μια ευκαιρία για συνέντευξη επιλογής αυτό που μπορεί να κάνει την διαφορά είναι η καλή προετοιμασία πριν από την συνάντηση με ένα εργοδότη  η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μια λεπτομερή έρευνα για τον εργοδότη, την καλή γνώση των λεπτομερειών του βιογραφικού, αλλά και την δημιουργία πιθανών ερωτήσεων και απαντήσεων.