Μέσα από την συνέντευξη επιλογής προσωπικού ένας εργοδότης θα προσπαθήσει να εντοπίσει τους υποψήφιους εκείνους που θα καλύψουν επιτυχώς τις ανάγκες για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει.

 

Τα στελέχη που θα πραγματοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης θα εξετάσουν  εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και την εργασιακή εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε θέση ξεχωριστά.

 

Μερικές από τις ικανότητες που συχνά αξιολογούνται από τους εργοδότες το τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με:

 

  • Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων
  • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
  • Ικανότητα διοίκησης

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω χαρακτηριστικών θα προκύψει ο κατάλληλος υποψήφιος ο οποίος θα καλύψει επιτυχώς τις απαιτήσεις και θα προσφέρει αξία σε έναν εργοδότη.