Όλοι μας έχουμε περάσει από λιγότερες ή περισσότερες συνεντεύξεις για δουλειά, κατά τη διάρκεια αναζήτησης μας για εργασία.  Μία συνηθισμένη πλέον τακτική που υιοθετούν πλέον πολλές εταιρίες, κατά τη διάρκεια αναζήτησης του ιδανικού υποψηφίου, για την οποία θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, είναι η χρήση παραπάνω του ενός είδους συνεντεύξεων.

Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την παραδοσιακή μορφή συνέντευξης, κατά την οποία ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού, απευθύνει συγκεκριμένες και δομημένες, τις περισσότερες φορές, ερωτήσεις στον υποψήφιο σχετικά με την εργασιακή του εμπειρία, την εκπαίδευση του και τους στόχους σχετικά με την καριέρα του.

Ένα άλλο είδος συνέντευξης, που συνήθως προηγείται της προσωπικής συνέντευξης για αποφυγή περεταίρω εξόδων και χρόνου, είναι η τηλεφωνική συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο υποψήφιος καλείται συνοπτικά να παρουσιάσει τις ικανότητες του και το ενδιαφέρον του για τη θέση εργασίας.

Κάποιες εταιρίες υιοθετούν, συνήθως πριν την ατομική συνέντευξη εργασίας, την ομαδική συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού παίρνει συνέντευξη σε παραπάνω από έναν υποψήφιο και ο κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αλλά και να παρουσιάσει συνοπτικά κάποια στοιχεία για τον ίδιο και την εργασιακή του εμπειρία.

Κάποιες άλλες, λιγότερο διαδεδομένες για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, μορφές συνεντεύξεων είναι η καταστασιακή, η συμπεριφορική και η συνέντευξη άγχους που χρησιμοποιείται, συνήθως, για την κάλυψη θέσεων σε υψηλότερα κλιμάκια αλλά ο τρόπος διεξαγωγής της θεωρείται ανορθόδοξος.

Για να προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη εργασίας συμβουλευτείτε το /blog