Όταν προετοιμαζόμαστε για μια συνέντευξη εργασίας συνήθως δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στο τι πρέπει να επικοινωνήσουμε για να αποδείξουμε ότι πρέπει να επιλέξουν εμάς για μια θέση εργασίας και λιγότερο στην γλώσσα του σώματος.

Επειδή η γλώσσα του σώματος αποτελεί κομμάτι του εαυτού μας, για τον λόγο αυτό δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία. Μήπως όμως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα ;

Όλα παίζουν τον ρόλο τους και στην διαδικασία εύρεσης εργασίας θέλουμε πάντα να δημιουργούμε την καλύτερη εντύπωση χωρίς να αφήνουμε περιθώρια για αμφισβήτηση των ικανοτήτων μας.

Για αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μερικά από τα παρακάτω:

Οπτική επαφή: Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εργασίας θα πρέπει να διατηρείτε την οπτική επαφή με τον συνομιλητή σας ακόμα και όταν σε απευθύνει μία δύσκολη ερώτηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χάνουμε την προσοχή μας με όποιον συζητάμε καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε αδιάφοροι.

Ο τόνος της φωνή μας: Αν μιλάμε χαμηλόφωνα ή πάρα πολύ γρήγορα μπορεί ο συνομιλητής μας να μην κατανοήσει τις πληροφορίες που θα του μεταφέρουμε. Θα πρέπει ό τόνος της φωνής μας να είναι τέτοιος που να δείχνει το ενδιαφέρον σας και την προσοχή σας στην συζήτηση και στον συνομιλητή μας.

Χρήση των χεριών σας : Κατά την αρχική συνάντηση σας με ένα υπεύθυνο προσλήψεων θα χρειαστεί να κάνετε μια χειραψία γνωριμίας. Δείξτε την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελματισμό σας κάνοντας μια καλή δυνατή χειραψία χωρίς όμως υπερβολές. Κατά την συζήτηση σας αποφύγετε την έντονη χρήση χειρονομιών. Κάποιος μπορεί να φοβηθεί η να θεωρήσει ότι προσπαθείτε να πείσετε για κάτι που δεν είστε.

Στάση του σώματος: Κατά την επικοινωνία μας θα πρέπει η στάση του σώματος μας να δείχνει το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στον συνομιλητή μας. Αν για παράδειγμα ακουμπάμε το κεφάλι μας στο χέρι μας τότε μάλλον θα δείξουμε ότι βαριόμαστε και όχι ότ θέλουμε να πάρουμε εμείς την θέση εργασίας.

Μπορεί η γλώσσα του σώματος να μην αποτελεί το βασικότερο κριτήριο στην επιλογή ενός υποψήφιου για μια θέση εργασίας. Σίγουρα όμως μπορεί να ενισχύσει θετικά την εικόνα μας και την γνώμη που μπορεί να δημιουργήσει ένας υπεύθυνος προσλήψεων για εμάς.