Μία από τις ερωτήσεις συνέντευξης που μπορείτε να περιμένετε όταν κληθείτε να αποδείξετε ότι είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για μια θέση εργασίας σχετίζεται με τα στοιχεία που σας άρεσαν περισσότερο και λιγότερο στον προηγούμενο ρόλο σας. Ο σκοπός αυτής της ερώτησης είναι να καταλάβει ο recruiter τι είναι αυτό που σας παρακινεί και τι λειτουργεί αρνητικά για την απόδοσή σας.

  • Τι σας άρεσε περισσότερο στην προηγούμενη δουλειά σας;

Με αυτήν την ερώτηση, ο υπεύθυνος προσλήψεων προσπαθεί να εντοπίσει ποιο κομμάτι της νέας θέσης εργασίας είναι αυτό που θα σας ωθήσει να είστε πιο παραγωγικοί στη δουλειά σας. Ουσιαστικά, θέλει να μάθει τι απολαμβάνατε στην προηγούμενη εργασία σας και αν, τελικά, ο νέος ρόλος εμπεριέχει στοιχεία που αναζητάτε ως επαγγελματίας στις εκάστοτε θέσεις εργασίας και, γενικότερα, στην καριέρα σας.

Η απάντησή σας μπορεί να δομηθεί ως εξής:

  1. Αρχικά, βρείτε ποιες αρμοδιότητες ή καθήκοντα είναι κοινά και στις δύο θέσεις, την προηγούμενη και την τωρινή. Εκεί πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ των επαγγελματικών σας βημάτων.
  2. Στη συνέχεια, αναφέρετε ακριβή παραδείγματα αυτών των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων και υπογραμμίστε το γεγονός ότι είστε ιδιαίτερα ικανοποιημένος/-η που θα μπορέσετε να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν και στη νέα θέση.
  • Τι σας άρεσε λιγότερο στην προηγούμενη δουλειά σας;

Αυτή η ερώτηση κρύβει μια παγίδα: μπορείτε εύκολα να μιλήσετε με αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον προηγούμενο εργοδότη ή την εταιρεία που δουλέψατε. Το γεγονός αυτό δε δίνει θετική εικόνα για εσάς καθώς αφήνετε την εντύπωση ότι αν μείνατε απογοητευμένοι τότε, οι πιθανότητες είναι ότι θα μείνετε απογοητευμένοι και τώρα. Το σημαντικό είναι να είστε μεν ειλικρινείς αλλά να υιοθετήσετε μια θετική στάση προς τα πράγματα.

Η οργάνωση της απάντησής σας μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  1. Επικεντρωθείτε περισσότερο στα καθήκοντα σας παρά σε άτομα ή σε πολιτικές της εταιρείας.
  2. Αναφέρετε μια περίπτωση που αισθανθήκατε απογοητευμένος/-η από την εργασία σας αλλά συνδέστε το με κάτι θετικό, όπως τι κινήσεις κάνατε για να διορθωθεί το χαρακτηριστικό αυτό.