Σε όλους μας έχει τύχει να αποχωρήσουμε από κάποια συνέντευξη για εργασία με την πεποίθηση ότι έχουμε υπερτερήσει των άλλων υποψηφίων και έχουμε πάρει τη θέση εργασίας που επιθυμούμε, για να ενημερωθούμε μερικές μέρες μετά ότι δεν τα έχουμε καταφέρει.

Παρά την πιθανή απογοήτευσή μας για το ότι δεν θα καλύψουμε εμείς τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα πρέπει να ζητήσουμε ενημέρωση σχετικά με την απόδοση μας από τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος μας για την επόμενη συνέντευξη εργασίας, εφόσον μας παρασχεθεί. Για την καλύτερη αξιοποίηση των εμπειρίας αυτής, καλό θα ήταν να έχουμε στο νου μας κάποια στοιχεία σχετικά με την ενημέρωση που μπορεί να έχουμε μετά από κάποια συνέντευξη εργασίας.

Καταρχήν, είναι προτιμότερο (γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε και θα βελτιωθούμε) να έχουμε ενημέρωση σχετικά με τις αδυναμίες στην απόδοση μας, παρά να υπάρχει απλά μία αρνητική απάντηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να μας διακατέχει ο επαγγελματισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης μας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εργασίας παρά τα όποια αρνητικά συναισθήματα μπορεί να μας έχει δημιουργήσει το ότι δεν πήραμε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Τέλος, θα ήταν καλό για μας να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αρκετές πιθανότητες να μη λάβουμε feedback, παρότι έχουμε ζητήσει, σχετικά με την απόδοση μας κατά τη συνέντευξη εργασίας.