Ένα στέλεχος με σημαντική εργασιακή εμπειρία είναι πολύ πιθανόν να έχει χρησιμοποιήσει το βιογραφικό του σε αρκετές θέσεις εργασίας από την αρχή της καριέρας του, ενώ δεν θα είναι λίγες και οι περιπτώσεις όπου θα έχει κληθεί σε συνεντεύξεις εργασίας. Παρ' όλα αυτά όταν καλείται ένα στέλεχος για συνέντευξη για εργασία , υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί κάποια προσοχή.

Κάντε έρευνα σχετικά με το εργασιακό αντικείμενο, το όραμα και την κουλτούρα της εταιρίας, στην οποία θέλετε να αποκτήσετε εργασία .Σημαντικό, επίσης, στοιχείο είναι, μέσα στις πληροφορίες που θα συγκεντρώσετε για την εταιρία, να συλλέξετε, ειδικότερα, πληροφορίες για τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να είστε ενημερωμένοι γύρω από το άτομο που θα σας πάρει τη συνέντευξη.Συγκεκριμενοποιήστε τους λόγους που θα πρέπει να προτιμηθείτε εσείς σε σχέση με άλλους υποψήφιους. Μην ξεχνάτε ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες για ένα στέλεχος είναι περισσότερες και πιο σύνθετες απ’ ότι για έναν απλό εργαζόμενο.Η εμφάνιση, παίζει σημαντικό ρόλο, ειδικότερα όταν πρόκειται για στελέχη. Η αξιολόγηση σας θα βασιστεί και στην εικόνα που δίνετε προς τα έξω, γι’ αυτό και η εμφάνισή σας θα πρέπει να είναι προσεγμένη και επαγγελματική σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης.Τέλος, καλό θα είναι να έχετε σε κάποια αντίτυπα το βιογραφικό σας, σε περίπτωση που σας ζητηθεί, όπως και κάποια σημειωματάριο αν χρειαστεί να καταγράψετε λεπτομέρειες σχετικά με την θέση εργασίας.