Την χρυσή ευκαιρία για δουλεία φαίνεται ότι αναζητούν κάποιοι υποψήφιοι που ήδη εργάζονται  αυτή την περίοδο σε κάποιο εργοδότη . Σε πολλές  ειδικότητες από διαφορετικούς κλάδους στην αγορά εργασίας, οι υποψήφιοι  για εργασία, έχοντας πιθανόν επηρεαστεί από τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά  δύσκολα μετακινούνται για έναν νέο εργοδότη . Αυτό μπορεί  να συμβαίνει γιατί οι υποψήφιοι για εργασία να μην θεωρούν ικανοποιητικό τον αριθμό των νέων θέσεων  ή γιατί δεν βλέπουν  ως χρυσή ευκαιρία να εργαστούν  σε κάποιο συγκεκριμένο εργοδότη που προσφέρει αυτή την περίοδο μια θέση εργασίας.

Ακόμα και όταν οι συνθήκες στην αγορά παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές, οι εργαζόμενοι που συνήθως έχουν αποκτήσει κάποια εργασιακή εμπειρία θα επιδιώξουν να βρουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους εφόσον θεωρήσουν ότι μια θέση εργασίας πρόκειται να  τους προσφέρει πολύ καλύτερες συνθήκες, είτε σε επίπεδο μισθολογικό είτε σε επίπεδο αρμοδιοτήτων κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ότι η εργασία μπορεί να βρίσκετε πιο κοντά στο σπίτι μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά ένα σημαντικό λόγο για να πετύχει ένας υποψήφιος την χρυσή ευκαιρία  .

Σε κάθε περίπτωση, οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, αυτό που προτείνουν σε όσους υποψηφίους βρίσκονται ήδη σε κάποια απασχόληση, είναι να μην προχωρούν σε αποχώρηση από τον τρέχοντα εργοδότη χωρίς πριν να εξασφαλίσουν τον επόμενο σταθμό στην καριέρα τους .

Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις στην αγορά εργασίας η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν απρόοπτα ή αλλάξει η στρατηγική στις προσλήψεις  μιας εταιρίας, ένας υποψήφιος όταν είναι έτοιμος να προβεί σε αλλαγή εργοδότη να προχωρήσει στην  ανακοίνωση της αποχώρησης, μόνο όταν θα έχει υπογράψει την νέα σύμβαση εργασίας.