Πολλές φορές, το ανθρώπινο δυναμικό που έχει σταθερή απασχόληση, παρασύρεται από τους ταχύτατους ρυθμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις σημερινές συνθήκες της εργασίας και αφήνει την καριέρα του να προχωρήσει χωρίς να έχει το τον απαραίτητο έλεγχο. Το πρώτο βασικό στοιχείο, για να αναπτύξουμε την καριέρα μας και να την κατευθύνουμε στο σημείο που θέλουμε, είναι ο προσδιορισμός των προσωπικών μας αναγκών και στόχων, όσον αφορά τη δουλειά μας.

Η αρχή για την επιτυχία στην καριέρα μας ξεκινάει από την αντιμετώπιση που υιοθετούμε απέναντι στην εργασία μας. Η συγκεκριμενοποίηση των στόχων, σχετικά με τη δουλειά μας, πηγάζει από τις προσωπικές μας επιθυμίες καθώς και το ποιο είναι το νόημα της εργασίας για μας.

Αφού αποκτήσουμε μία σαφή εικόνα για το ποιες προσωπικές ανάγκες προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα από την εργασία μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε καταγραφή των εργασιακών στόχων που θέλουμε να πετύχουμε, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους και απαριθμώντας, με λεπτομέρειες, τα οφέλη για την καριέρα μας που θα προκύψουν από την επίτευξή τους.