Τα τρία πιο σημαντικά βήματα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί ένας υποψήφιος στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας  έχουν να κάνουν με το βιογραφικό, τη συνοδευτική επιστολή και συνέντευξη εργασίας. Οι λεπτομέρειες που απαιτεί το καθ’ ένα ξεχωριστά είναι πιθανόν να μας οδηγήσουν πιο κοντά στο επόμενο εργοδότη. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να:

1. Σύνταξη του βιογραφικού.

Το αποτελεί το καθρέπτη του κάθε υποψήφιου για εργασία για αυτό θα πρέπει να προωθεί σωστά τις ικανότητες και την εμπειρία και να μην δημιουργεί αρνητική εντύπωση από λάθη η υπερβολές.

2. Συνοδευτική επιστολή.

Η συνοδευτική επιστολή πρέπει πάντα να ακολουθεί το βιογραφικό για να υπάρχει μια σύνοψη του επαγγελματικού προφίλ, αλλά και καταγραφή κάποιον πληροφοριών που ίσως θα θέλαμε να τονίσουμε. Δεν θα πρέπει να έχει μεγάλο σε έκταση κείμενο, καθώς επίσης και δεν θα πρέπει να είναι τυποποιημένη.

3. Συνέντευξη εργασίας

Η πρώτη εντύπωση σε μία συνέντευξη εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Η αναζήτηση σχετικών πληροφοριών για τον εργοδότη, η προετοιμασία κάποιων συγκερασμένων ερωτήσεων, συνέπεια στο ραντεβού, η επαγγελματική συμπεριφορά και ντύσιμο μπορεί να φέρουν πιο κοντά σε μια προσφορά για εργασία

Καλή επιτυχία!