Η εργασιακή ευελιξία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού οργανισμού. Εδώ θα προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε σύντομα το νόημα της εργασιακής ευελιξίας για έναν οργανισμό, για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και να παρουσιάσουμε κάποιους κοινούς τρόπους εφαρμογής της.

Στην ουσία η εργασιακή ευελιξία αναφέρεται στο πότε, που και πως εργάζονται τα άτομα.

Δεν υπάρχει μοναδικός ορισμός για την εργασιακή ευελιξία διότι προσλαμβάνει διαφορετικές ερμηνείες για διαφορετικά άτομα.

Αναφέρεται κυρίως στις αλλαγές που πραγματοποιούνται από έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο στο πότε, που και πως θα εργαστεί καλύτερα ένα άτομο ώστε να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι ατομικές και εργασιακές ανάγκες.

Ουσιαστικά, η ευελιξία καλύπτει τις ατομικές και εργασιακές ανάγκες μέσω αλλαγών στο χρόνο (πότε), στον τόπο (που) και στον τρόπο (πως) που απασχολείται ένας εργαζόμενος. Η ευελιξία θα πρέπει να είναι αμοιβαία ωφέλιμη για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη και να οδηγεί σε ευεργετικά αποτελέσματα.

Ευέλικτες εργασιακές πρακτικές

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να αλλάξετε το πότε, το που και το πώς οργανώνεται η εργασία.

Χρόνος

  • Ευέλικτα εργασιακά ωράρια
  • Εργασία με μειωμένο ωράριο
  • Μεταβλητή ετήσια εργασία ( μηνιαία ή ετήσια αλλαγή ωραρίων ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής)
  • Προσαρμογή αδείας ( ανάλογα με τις ανάγκες, π.χ. γονική, εκπαιδευτική κπλ.)

Τόπος

  • Εργασία από το σπίτι

Τρόπος

  • Διαμοιρασμός εργασίας ( 2 άτομα μοιράζονται μια θέση πλήρους απασχόλησης σε μόνιμη βάση )
  • Φάση προσαρμογής προς συνταξιοδότηση ( προοδευτική μείωση του εργασιακού ωραρίου κάποια χρόνια πριν την συνταξιοδότηση)Ενώ το βασικό νόημα παραμένει το ίδιο είναι ο τύπος της ευελιξίας που κάνει την διαφορά.