Ένας από τους πολλούς τρόπους εύρεσης εργασίας σήμερα είναι οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των συμβούλων HR,  μπορούν να σας βοηθήσουν  ώστε τα αυξήσετε τα  αποτελέσματα σας για την αναζήτηση εργασίας.

Πριν την πρώτης σας επαφή με έναν σύμβουλο HR, είναι καλό να έχετε στο μυαλό σας την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει άμεσα.  Επίσης, μια πρώτη κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων σας και μια προσαρμογή ή επικαιροποίηση στο βιογραφικό σας είναι απαραίτητη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εστίαση στις ικανότητες και την προϋπηρεσία σας είναι το Α και το Ω.

Η συνέντευξη εργασίας με έναν σύμβουλο δεν σχετίζεται - πάντα - άμεσα με κάποια θέση εργασίας. Αρχικά, γίνεται κάποια πρώτη επαφή με εσάς και αξιολογούνται οι προτιμήσεις και οι ικανότητές σας.  Στην συνέχεια, ο σύμβουλος πιθανόν να σάς προτείνει κάποια θέση εργασίας που είναι ενεργή αυτό το διάστημα ή θα καταγράψει όλες τις λεπτομέρειες συντάσσοντας μια αναφορά έτσι ώστε να είναι σε θέση να σας προτείνει μι α νέα δουλειά στο μέλλον.

Η διαδικασία της αξιολόγησης, συνήθως, συνοδεύεται με μια ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δεδομένων σας και από εσάς και από τον σύμβουλο.

Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή σας ,  καθώς και να δείτε νέες θέσεις εργασίας εδώ