Για να είμαστε από τους τυχερούς, όντας σε μία ηλικία που καλούμαστε να επιλέξουμε αντικείμενο εργασίας, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς εργασίας, και να ενισχύσουμε τις πιθανότητες μας να αποκτήσουμε την εργασία που θέλουμε θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αλλά και διεκδικούμε την καριέρα μας.

Το πρώτο βασικό στάδιο είναι να κάνουμε μια προσωπική μελέτη του εαυτού μας και των ενδιαφερόντων μας και να καθορίσουμε συγκεκριμένα αντικείμενα εργασίας με τα οποία θα θέλαμε να απασχοληθούμε. Πολύτιμη βοήθεια στο στάδιο της προσωπικής ενδοσκόπησης είναι τόσο η επαφή με άτομα εμπιστοσύνης τα οποία βρίσκονται ήδη σε κάποιο χώρο εργασίας, από τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για ανάπτυξη καριέρας στο συγκεκριμένο τομέα, όσο και με ειδικούς σε ζητήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες για καίρια ζητήματα καριέρας όπως τομείς που έχουν ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τις ικανότητες μας και να προωθήσουμε τον εαυτό μας.

Σημαντικό στοιχείο επίσης στην επιλογή της καριέρας που θέλουμε να ακολουθήσουμε, πέραν του καθορισμού του αντικειμένου εργασίας στο οποίο θέλουμε να απασχοληθούμε, είναι να σκεφτούμε τις εργασιακές συνθήκες με τις οποίες θέλουμε να απασχολούμαστε και το περιβάλλον εργασίας στο οποίο θέλουμε να εργαζόμαστε γιατί πολλές φορές, το εργασιακό περιβάλλον, και όχι το αντικείμενο εργασίας, αποτελεί λόγο δυσαρέσκειας των εργαζομένων με την εργασία τους.

Στα άρθρα που θα βρείτε στο blog της Randstad μπορείτε να λάβετε χρήσιμες απόψεις για την αγορά εργασίας και την διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης .