Τα στελέχη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού συνήθως είναι αυτά που θα αναλάβουν τα πρώτα στάδια στην διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού. Με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να προκαλέσετε το ενδιαφέρον για το επαγγελματικό προφίλ σας;

Μια λύση έχει να κάνει με το να κάνετε το προφίλ σας ακόμα πιο ορατό στους ανθρώπους που αργότερα θα αξιολογήσουν το βιογραφικό σας και θα σας λάβουν υπόψη για μια θέση εργασίας.

Αυτό πλέον μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα και χωρίς κόστος στο internet και μέσα από blog και επαγγελματικά group δικτύωσης όπου μπορείτε να καταγράψετε απόψεις και θέσεις που θα αναδείξουν τις γνώσεις , τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό σας. Έτσι πέρα του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής θα υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία που μπορείτε να ξεχωρίσετε αλλά και να δικτυωθείτε.

Για να ξεκινήσετε μπορεί να συνδεθείτε μη την Randstad και το group που έχουμε δημιουργήσει στο LinkedIn.