Ενώ υπάρχει ανάγκη για εργασία, δεν είναι λίγοι οι υποψήφιοι που απορρίπτουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για δουλειά, σκεπτόμενοι ότι δεν πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει για την επόμενή τους απασχόληση. Μια τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να έχει θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες για τον υποψήφιο στην αγορά εργασίας.

Ξεκινώντας από τις θετικές, θα λέγαμε ότι τα υψηλά standards και οι περιορισμοί που θέτει, μπορούν να τον βοηθήσουν να επιτύχει τους επαγγελματικούς στόχους του πιο γρήγορα και να χτίσει την καριέρα που σχεδιάζει, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στις εργασιακές του απαιτήσεις.

Τι γίνεται, όμως, με τις αρνητικές συνέπειες; Πιθανόν το να απορρίπτει κανείς ενδιαφέρουσες προτάσεις για εργασία, έχοντας στο μυαλό του την «ιδανική», να μην του επιτρέπει να δει ξεκάθαρα τις πραγματικές πιθανότητες να υπάρξει άμεσα μια τέτοια «ιδανική» θέση εργασίας, με αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση, απλά να καθυστερεί την πραγματοποίηση των επαγγελματικών του στόχων, και στη χειρότερη, να μείνει τελικά χωρίς δουλειά.

Με δεδομένες, λοιπόν, τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα θεωρούνται πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου στην αγορά εργασίας. Σκεφτείτε σφαιρικά και μακροπρόθεσμα προτού απορρίψετε κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση για δουλειά.