Προσωρινή απασχόληση είναι μια μορφή απασχόλησης που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2000. Η προσωρινή απασχόληση σε σχέση με τους εργοδότες μπορεί να προσφέρει λύσεις σε περιπτώσεις εποχικών και έκτακτων αναγκών,  ενώ σε σχέση με τους εργαζόμενους μπορεί να εξασφαλίσει εργασία η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει υποψηφίους για εργασία και σε μόνιμη απασχόληση.

Κατά την εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης δημιουργείτε μια τρίμερης σχέση μεταξύ του εργοδότη, του εργαζόμενου και της αδειοδοτημένης εταιρίας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) η οποία βασίζεται σε νόμιμες διαδικασίες , συνέπεια και σεβασμό προς όλους.

Η Randstad εδώ και αρκετά χρόνια έχει προσφέρει επιτυχώς στην Ελλάδα σε μεγάλο αριθμό εργοδοτών και εργαζομένων την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης. Επικοινωνήστε με τους συμβούλους HR της Randstad για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε.