Σίγουρα, για την ελληνική αγορά εργασίας, η εύρεση μιας νέας δουλειάς είναι δύσκολη. Ωστόσο υπάρχουν κάποια οφέλη ακόμα και για την προσωρινή εργασία.

Αρχικά, η προσωρινή απασχόληση αν και δημιουργεί την αίσθηση της αβεβαιότητας, μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη. Αφενός, ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, η εργασία σε μια temp θέση, μπορεί να αποδειχτεί δυνατή ενίσχυση αφενός ενός βιογραφικού και αφετέρου των δεξιοτήτων σας.

Ειδικά αν κάνετε τα πρώτα σας εργασιακά βήματα και δεν γνωρίζετε ακόμα σε ποιον εργασιακό τομέα ακριβώς θέλετε να ασχοληθείτε, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε τις αποφάσεις ενώ παράλληλα θα ενισχύετε και το εισόδημα σας.

Ακόμα, αρκετές από τις θέσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης, ενδέχεται να είναι θέσεις εργασίας part-time γεγονός που σας δίνει το περιθώριο να έχετε ένα περισσότερο ευέλικτο πρόγραμμα με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για επιπλέον δραστηριότητες και για την προσωπική σας ζωή. Αν νιώθετε ότι η εργασία προσωρινής απασχόλησης δεν σας παρέχει την εργασιακή ασφάλεια μιας μόνιμης θέσης –αφού πράγματι το συμβόλαιο σας είναι ορισμένου χρόνου- υπάρχει η προοπτική της ανανέωσης και αυτό είναι σωστό να γίνεται σαφές από τον εργοδότη.
Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, μη ξεχνάτε τη σημασία του networking για την καριέρα σας. Μέσα από την απασχόληση σας σε θέσεις εργασίας προσωρινής απασχόλησης έρχεστε σε επαφή με εργαζομένους και στελέχη από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και αποκτάτε συστάσεις οι οποίες μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικές για μια μελλοντική μόνιμη εργασία.
Αναμφισβήτητα, για τα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η ευελιξία αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Όπως έχει δηλώσει και ο CEO της Randstad, Jacques van den Broek «Οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ευελιξία στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που εργάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η συνεκτική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας που επιθυμούμε για το μέλλον μας θα πρέπει να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη. Συνδυάζοντας μια ποικιλία αξιοπρεπών συμβάσεων απασχόλησης με σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και σχήματα προσβάσιμης απασχολησιμότητας, μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο και να παρέχουμε μακρόχρονη ευημερία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους».