Η διαδικασία αξιολόγησης έφτασε στο τελικό στάδιο και επιλεχθήκατε για να λάβετε μια προσφορά εργασίας από έναν εργοδότη. Διαβάστε παρακάτω μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν λίγο πριν λάβετε την τελική σας απόφαση.

  1. Εκτός και αν είστε απόλυτα σίγουροι για την προσφορά εργασίας που έχετε λάβει ζητήσατε να μάθετε το περιθώριο που έχετε για να απαντήσετε.
  2. Ενημερωθείτε για την διάρκεια της σύμβασης και τις αρμοδιότητες που θα αναλάβετε.
  3. Επιβεβαιώστε το ύψος των καθαρών απολαβών τις οποίες θα λάβετε.
  4. Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σας.
  5. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωράριο και τον τόπο εργασίας.
  6. Βεβαιωθείτε για το τμήμα στο οποίο θα εργάζεστε και τον προϊστάμενο στο οποίο θα αναφέρεστε
  7. Βεβαιωθείτε για τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη πρόσληψη σας.

Μην διστάσετε να ρωτήσετε όποια άλλη απορία έχετε και δεν καλύψατε κατά την διάρκεια της συνέντευξης επιλογής.